ANTALYA
   
 
 
• Kurs kayıtları için tıklayınız •
 

1.GÜN (9 Mayıs 2018, Çarşamba)
08:00-15:00 HIV/AIDS KURSU İNVAZİV FUNGAL ENFEKSİYONLAR KURSU TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA KURSU DEZENFEKSİYON / STERİLİZASYON KURSU
  Koordinatörler:
  Fehmi Tabak, Behice Kurtaran
Koordinatörler:
  Yeşim Taşova, Nurettin Erben
Koordinatörler:   
  Ayşe Kalkancı, Kayhan Çağlar
Koordinatörler:
  Gülden Ersöz,
  Meltem Arzu Yetkin

08:00-10:00 Açılış, Tanışma,
Kursun Tanıtımı
Açılış, Tanışma,
Kursun Tanıtımı
Açılış, Tanışma,
Kursun Tanıtımı
Açılış, Tanışma,
Kursun Tanıtımı
  OTURUM-1: OTURUM-1:
Epidemiyoloji, Patogenez ve Klinik
OTURUM-1: OTURUM-1:
Dezenfektanlar: Hangisi
• Dünden bugüne HIV
  Deniz Gökengin
• Gelecekten beklentiler
  Hayat Kumbasar
• Epidemiyolojide değişimler
  Dilek Yıldız
• Epidemiyolojide neler değişti?
  Aslıhan Candevir Ulu
• Patogenez: Mikrobiyomdan enfeksiyona
  Ayşe Kalkancı
• İnvaziv fungal enfeksiyonlarda klinik
  Rabin Saba
• Teknik şartname hazırlama: Genel ilkeler
  Kayhan Çağlar
• Satın alma ve ihale alım süreci
  Kayhan Çağlar
• Dezenfektanlar
  Selma Ateş
• Hastane temizliği
  Güven Çelebi
• Dezenfeksiyon ve dekontaminasyonun monitörizasyonu
  Funda Yetkin
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:30 OTURUM-2: OTURUM-2:
Antifungal Yönetim
OTURUM-2: OTURUM-2:
Sterilizasyon Ünitesi Planlama
• 2017’de ART‘de neler değişti?
  Figen Kaptan
• PREP'te son durum
  Selçuk Kaya
• Dünyadan yeni haberler
  Alper Gündüz
• Ülkemizden öne çıkan çalışmalar
  Fatma Yılmaz Karadağ
• Antifungal yönetim programı
  Ömrüm Uzun
• Mikoloğun sorumluluğu: Tanısal yönetim ve direnç durumunda
  Beyza Ener
• Hızlı tanı mümkün mü?
  Barış Otlu
• Antifungallerin etki mekanizmaları ve FK/FD parametreler, TDM
  Dilek Arman
• Alet ve diğer dezenfektanlar
  Ayşe Kalkancı
• Teknik şartname yazılması: Uygulama
• Merkezi sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması
  Cemal Bulut
• Etkili sterilizasyon için önemli adım: Dekontaminasyon–dezenfeksiyon
  Kezban Hamdemir
• Malzeme transferi ve paketleme neden önemli?
  Aslıhan Candevir Ulu
• Sterilizasyon yöntemleri
   Meltem Arzu Yetkin
12:30-13:30 YEMEK
13:30-15:00 OTURUM-3:
OTURUM-3:
Profilaksi ve Tedavi Stratejileri
OTURUM-3:
OTURUM-3:
Sterilizasyonda Problemli Konular
• CYBE’lar ve HIV
  Özlem Altuntaş
• Kanser ve HIV
  Uluhan Sili
• Yaşlanan hastada HIV
  Esra Zerdali
• Yoğun bakımda
  Bilgin Arda
• Hematoloji kliniğinde
  Nurettin Erben
• Teknik şartname yazılması: Uygulama-devam
• Grup sunumları
• Tartışma
• Sterilizasyonun monitörizasyonu –Validasyon
  Dilek Kanyılmaz
• Çalışan sağlığını etkileyen riskler, risk yönetimi ve kişisel korunma yöntemleri
  Gülden Ersöz
• Genel Değerlendirme
15:00-15:30 AÇILIŞ KOKTEYLİ
  HASAN SALİH ZEKİ AKSU SALONU ÖZCAN NAZLICAN SALONU
15:30-16:00 AÇILIŞ TÖRENİ  
16:00-17:00 KONFERANS: Az Konuştuklarımız, Zor Hatırladıklarımız
 

Oturum Başkanları:
   Emin Tekeli, Dilek Arman

Konuşmacı:
   Sercan Ulusoy

17:00-18:30 PANEL-1: Klinik Araştırmalarda Neredeyiz?

Moderatör:
  Serhat Ünal

Panelistler:
  Asım Hocaoğlu
  Nihan Burul Bozkurt
  Ebru Taşkent Öncü
  Ümit Dereli
  Tuncay Göksel
  Zeliha Koçak Tufan

18:30-20:30 YEMEK

2.GÜN (10 Mayıs 2018, Perşembe)
  HASAN SALİH ZEKİ AKSU SALONU ÖZCAN NAZLICAN SALONU NURETTİN DEMİRAĞ SALONU
08:00-09:00   KAHVALTILI OLGU TARTIŞMASI-1: Transplant Enfeksiyonları  

Oturum Başkanları:
  Hande Arslan, Mustafa Yıldırım

• Solid Organ Transplantasyonunda enfeksiyon yönetimi
  Yaşar Bayındır
• KİT’de enfeksiyon yönetimi
  Gökhan Metan
• S-183

09:00-10:00 PANEL-2: Akılcı Antibiyotik Kullanımında Neler Oldu?
(Akılcı Antibiyotik ÇG Oturumu)
OTURUM-1: Enfeksiyon Hastalıkları Tanısına Sendromik Yaklaşım
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-1

Moderatörler:
  Halil Kurt, Oğuz Karabay

Panelistler:
• Birinci basamakta antibiyotik kullanımı
  Mesil Aksoy
Karşıt Görüş: EHU Konsültasyonları İşe Yaradı mı?
• EHU onamı antibiyotik kullanımını azalttı
  Mesut Yılmaz
• EHU onamı antibiyotik kullanımını azaltmadı
  Adalet Aypak
S-138, S-176

Oturum Başkanları:
  Sırrı Kılıç, İlhami Çelik

• Sendromik yaklaşım nedir?
  Gülay Korukluoğlu
• Klinik uygulamada artı ve eksileri
  Aliye Baştuğ

Oturum Başkanları:
  Sabahattin Ocak, Günay Ertem

• S-009, S-060, S-069, S-087, S-120, S-123, S-134, S-142, S-143, S-153, S-167, S-168
10:00-10:30 KAHVE ARASI VE POSTER TARTIŞMASI (POSTER BAŞINDA)
10:30-11:30 UYDU SEMPOZYUM-1: HIV+ Hastalarınızın Bugünü ve Yarını İçin ‘’Dolutegravir Bazlı Tek Tablet Rejimi TRIUMEQ’’    


Moderatör:
  Dilara İnan

• HIV tedavisinde yüksek hasta uyumu için ‘’Dolu dolu’’ bir oturum
  Selçuk Kaya
11:30-12:30 PANEL-3: Otomatize Kültür Sistemleri ve Duyarlılık Sonuçları: Her Zaman Güvenilir mi? (Olgularla) OTURUM-2: Biyofilm İlişkili Enfeksiyonlara Yaklaşım

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-2

Oturum Başkanları:
  Filiz Akata, Hanefi Cem Gül

Tartışmacılar:
  Deniz Gür
  Sesin Kocagöz

• S-152

Oturum Başkanları:
  Mehmet Parlak, Engin Seber

• Tanı
  Ayşe Kalkancı
• Tedavi ve korunma
  Özlem Güzel Tunçcan
Oturum Başkanları:
  Selma Tosun, Gürdal Yılmaz

• S-006, S-014, S-019, S-045, S-066, S-103, S-154, S-174, S-185, S-186, S-187, S-188
12:30-14:00  YEMEK
14:00-15:00 OTURUM-3: Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım
(Üriner Sistem Enfeksiyonları ÇG Oturumu)
OTURUM-4: Antimikrobiyal Dışı Tedaviler SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-3

Oturum Başkanları:
  Meltem Taşbakan, Mustafa Karahocagil

• Ülkemizde değişen epidemiyoloji
  Nisel Yılmaz
• Dirençli patojenlerin üriner sistem enfeksiyonlarını nasıl tedavi edelim?
  Tuba Turunç
• Üriner patojenlerde direnci önlemek mümkün mü?
  Faruk Karakeçili
• S-178

Oturum Başkanları:
  Latife Mamıkoğlu, Hayrettin Akdeniz

• Bakteriofaj
  Ayşegül Ulu Kılıç
• Monoklonal antikorlar
  Şükran Köse
• Tedavide bakteriyel aşılar umut vaad ediyor mu?
  Sabahat Çeken

Oturum Başkanları:
  Meltem Arzu Yetkin, Hayat Kumbasar

• S-001, S-010, S-013, S-022, S-029, S-034, S-083, S-084, S-148, S-151
15:00-16:00 UYDU SEMPOZYUM-2: Hepatit C'de 8 Hafta HARVONI Tedavisi, Türkiye'de Hepatit C Eliminasyonu    


Moderatör:
  Tansu Yamazhan

• Hepatit C eliminasyonu için özel hasta gruplarının önemi
  Hepatit C tedavisinde mersin deneyimi
  Özlem Kandemir
16:00-16:30 KAHVE ARASI VE POSTER TARTIŞMASI (POSTER BAŞINDA)
16:30-18:00 İNTERAKTİF OTURUM-1: En Zor Olgularımız   SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-4

Moderatör:
  Volkan Korten

Tartışmacılar:
  İftihar Köksal
  Ayhan Akbulut
  Ali Mert

Olgu Sunanlar:
  Firdevs Aksoy
  Hasan Tahsin Gözdaş
  Şule Damlaca
Oturum Başkanları:
  İrfan Şencan, Fazilet Duygu

• S-023, S-026, S-033, S-036, S-049, S-050, S-052, S-058, S-061, S-086, S-093,
S-100, S-116, S-126, S-137, S-175
18:30-21:00 YEMEK
     
3.GÜN (11 Mayıs 2018, Cuma)
  HASAN SALİH ZEKİ AKSU SALONU ÖZCAN NAZLICAN SALONU NURETTİN DEMİRAĞ SALONU
08:00-09:00   KAHVALTILI OLGU TARTIŞMASI-2: İntraabdominal Enfeksiyonlara Bakış (İntraabdominal Enfeksiyonlar ÇG Oturumu) SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-5

Oturum Başkanları:
  Fatih Ağalar, Nurcan Baykam

Tartışmacılar:
  Vildan Avkan Oğuz
  Selman Sökmen
Oturum Başkanları:
  Kemalettin Özden, Derya Seyman

• S-042, S-047, S-079, S-088, S-089, S-101, S-106, S-107, S-110, S-127, S-192
09:00-10:00 PANEL-4: MDR/XDR Gram Negatif Bakteri Enfeksiyonları ve Tedavisi (Olgularla) OTURUM-5: Seyahat veya Göç ile İlişkili Enfeksiyonlar
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-6

Moderatörler:
  Haluk Vahaboğlu, Gülşen Hasçelik

Panelistler:
• Mikrobiyolog gözüyle
  Zeynep Gülay
• Klinisyen gözüyle
  Hülya Çaşkurlu
• S-011, S-039

Oturum Başkanları:
  Yusuf Önlen, Ali Kaya

• Göçmenlerde enfeksiyonlar: Güncel durum
  İlker İnanç Balkan
• Seyahat sağlığında ne yapıyoruz?
  İlkay Karaoğlan
• S-102

Oturum Başkanları:
  Canan Ağalar, Levent Görenek

• S-028, S-041, S-055, S-073, S-114, S-119, S-135, S-161, S-177, S-182, S-197
10:00-10:30 KAHVE ARASI VE POSTER TARTIŞMASI (POSTER BAŞINDA)
10:30-11:30 UYDU SEMPOZYUM- 3: Kronik Hepatit C ile Mücadelede Neredeyiz?    


Moderatör:
  Rahmet Güner

• Kronik Hepatit C ile mücadelede neredeyiz?
  Nurcan Baykam
11:30-12:30 OTURUM-6: CMV Enfeksiyonu Yönetimi (Olgularla)
OTURUM-7: Literatürde Son Yılda Öne Çıkanlar
(MJIMA koordinasyonunda)

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-7

Oturum Başkanları:
  Serpil Erol, Başak Dokuzoğuz

• HIV pozitif olgularda
  Elif Tigen Tükenmez
• Doku ve organ nakli olgularında
  Öznur Ak
• İnflamatuar bağırsak hastalığında
  Şener Barut

Oturum Başkanları:
  Oğuz Reşat Sipahi, Kadriye Kart Yaşar

• MJIMA'da geçen yıl
  Oğuz Reşat Sipahi
• MJIMA 2017'en iyi araştırma makalesi: Investigation of Colistin Heteroresistance and Some Factors Affecting Heteroresistance in Carbapenem-Resistant A. baumannii Strains
  Müşerref Tatman Otkun
• Türkiye’de öne çıkanlar
  Ayşe Batırel
• Dünya’da öne çıkanlar
  Ertuğrul Güçlü

Oturum Başkanları:
  Şükran Köse, Mustafa Ertek

• S-005, S-024, S-027, S-037, S-040, S-053, S-064, S-070, S-072, S-074, S-092,
12:30-14:00  YEMEK
14:00-15:00 İNTERAKTİF OTURUM-2: Sistemik Fungal Enfeksiyonlara Bakış (Zor Olgular Eşliğinde) OTURUM-8: Yara Bakımı SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-8

Moderatör:
  Rabin Saba

Tartışmacılar:
  Ömrüm Uzun
  Yeşim Taşova

Oturum Başkanları:
  Hüseyin Turgut, Levent Görenek

• Yara bakım ürünleri ve VAC
  Gaye Taylan Filinte
• HBO ve Ozon tedavisi
  Akın Savaş Toklu
• Büyüme faktörleri
  Cumhur Artuk

Oturum Başkanları:
  Nazif Elaldı, Esragül Akıncı

• S-030, S-075, S-085, S-113, S-124, S-130, S-141, S-158, S-193, S-195, S-196

15:00-16:00 PANEL-5: Erişkin Bağışıklamada Örnek Uygulamalar: Bariyerler ve Çözümler (Erişkin Bağışıklama ÇG Oturumu)
OTURUM-9: Gözden Kaçan Enfeksiyonlar
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-9

Moderatörler:
  Can Polat Eyigün, İlhan Özgüneş

Panelistler:
• Erişkin bağışıklamada neredeyiz?
  Kenan Hızel
• Aşı karşıtlığı, neden?
  Çiğdem Kader
• Erişkin aşılamada sorunlar, çözümler
  Ediz Tütüncü
• S-162

Oturum Başkanları:
Turan Aslan, Fatma Sırmatel

• Q ateşi
  Figen Kuloğlu
• Bartonella
  Selma Tosun
• Lyme
  İlkay Bozkurt

Oturum Başkanları:
  Cemal Bulut, Seniha Şenbayrak

• S-017, S-054, S-059, S-062, S-067, S-071, S-081, S-091, S-094, S-098, S-111, S-118
16:00-16:30 KAHVE ARASI VE POSTER TARTIŞMASI (POSTER BAŞINDA)
16:30-18:00 OTURUM-10: Ulusal SBİE Sürveyans Tanımları: Yeni Ne Var? (Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonlar ÇG Oturumu) OTURUM-11: Sepsis Yönetimi (Sepsis ÇG Oturumu) SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-10

Oturum Başkanları:
Yeşim Çetinkaya Şardan, Cemal Bulut

• Ventilatör İlişkili Olay
  Yeşim Çetinkaya Şardan
• Cerrahi Alan Enfeksiyonu
  Yasemin Ersoy
• Kan Dolaşım Enfeksiyonu
  Serkan Öncü
• Üriner Sistem Enfeksiyonu
  Murat Dizbay
• S-139, S-179

Oturum Başkanları:
Emine Alp, Ahmet Kalkan

• Yoğun bakımcı gözüyle sepsis yönetimi
  Necmettin Ünal
• Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonlarına bağlı sepsiste odak kontrolü
  Atilla Çoruh
• Sepsis tedavisinde yeni antibiyotiklerin rolü
  Yasemin Çağ
• S-004, S-018

Oturum Başkanları:
  Meltem Taşbakan, Pınar Öngürü

• S-003, S-021, S-038, S-046, S-056, S-082, S-095, S-099, S-121, S-129, S-140, S-145,
S-146, S-189
18:30-21:00 YEMEK
     
4.GÜN (12 Mayıs 2018, Cumartesi)
  HASAN SALİH ZEKİ AKSU SALONU ÖZCAN NAZLICAN SALONU NURETTİN DEMİRAĞ SALONU
08:00-09:00   KAHVALTILI OLGU TARTIŞMASI-3: Kemik Eklem Enfeksiyonlarına Yaklaşım (Kemik-Eklem-Yumuşak Doku Enfeksiyonları ÇG Oturumu) SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-11

Oturum Başkanları:
Özlem Kandemir, Ayten Kadanalı

• Protez
  Gürdal Yılmaz
• Kronik OM
  Sibel Gündeş
• S-150

Oturum Başkanları:
  Oğuz Karabay, Behice Kurtaran

• S-016, S-032, S-044, S-132, S-144, S-157, S-159, S-160, S-165, S-169, S-170, S-172,
S-180, S-194
09:00-10:00 PANEL-6: Enfeksiyon Hastalıkları Tanısına Radyolojik Yaklaşım (Olgularla)
OTURUM-12: Kritik Hastaların Antimikrobiyal Yönetiminde Klinik Eczacılık Uygulamaları
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-12

Moderatörler:
  Şaban Esen, İsmail Yaşar Avcı

Panelistler:
• Klinisyen danışıyor
  Meliha Meriç
• Radyolog yorumluyor
  Sevtap Eroğlu Gümüştaş

Oturum Başkanları:
  Saim Dayan, Mustafa Ertek

• Klinik eczacının rolü
  Kutay Demirkan
• Örneklerle klinik eczacılık uygulamaları
  Emre Kara

Oturum Başkanları:
  Nurgül Ceran, Hüsnü Pullukçu

• S-007, S-020, S-031, S-035, S-048, S-068, S-078, S-090, S-096, S-133, S-136, S-147,
S-163, S-173, S-184, S-191
10:00-10:30 KAHVE ARASI VE POSTER TARTIŞMASI (POSTER BAŞINDA)
10:30-11:30 UYDU SEMPOZYUM-4: HIV Tedavisinde Yeni Bir Sayfa    


HIV Tedavisinde Multidisipliner Uzman Paneli


• HIV Tedavisinin Yönetiminde Multidisipliner Yaklaşımın Önemi
  Fehmi Tabak
• HIV Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar ve HIV Tedavisi
  Özlem Altuntaş
•HIV Tedavisinde Kardiyovasküler Hastalık Yönetimi
  Hakan Karpuz
• HIV Tedavisinde Böbrek Hastalıklarının Yönetimi
  Hakkı Arıkan
• ART’lerin Toksisite Etkileri ve İlaç İlaç Etkileşimi
 Juan V. Esplugues Mota
 
11:30-12:30 OTURUM-13: Viral Hepatit Tedavisinde Bugün ve Yarın
OTURUM-14: Gram-pozitif Bakterilerde Yeni Ne Var?
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-13

Oturum Başkanları:
  İsmail Balık, Mehmet Bitirgen

• Hepatit B tedavisinde yeni ne var?
  Tansu Yamazhan
• Hepatit C tedavisinde nüks
  Esragül Akıncı
• Delta hepatiti
  Rahmet Güner
• S-025, S-057

Oturum Başkanları:
  Ali Pekcan Demiröz, Emel Türk Arıbaş

• MRSA sorun mu?
  Arzu Altınçekiç
• Enterokok
  Nihal Pişkin
• Diğer
  Emine Parlak
• S-155

Oturum Başkanları:
  Sedat Kaygusuz, Güneş Şenol

• S-063, S-077, S-080, S-104, S-105, S-108, S-112, S-122, S-131, S-149, S-156, S-166, S-198
12:30-14:00  YEMEK
14:00-15:30 İNTERAKTİF OTURUM-3: Klinikopatolojik Olgu Sunumları
OTURUM-15: Antibiyotikler: Yeni Ne Var?
SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU-14

Moderatör:
  Nedim Çakır

Tartışmacılar:
  Recep Öztürk
  Oğuz Karabay
  İrfan Şencan

Olgu sunanlar:
  Deniz Gür
  Şeymanur Sağlam
  Tuba Turunç

Oturum Başkanları:
İlyas Dökmetaş, Kutbeddin Demirdağ

• Seftarolin fosamil
  Ergenekon Karagöz
• Seftazidim/avibaktam
  Pınar Öngörü
• Fosfomisin İV
  Seniha Şenbayrak
• Seftolazon/tazobaktam
  Kıvanç Şerefhanoğlu

Oturum Başkanları:
  İsmail Yaşar Avcı, Neziha Yılmaz

• S-008, S-012, S-015, S-043, S-051, S-065, S-076, S-097, S-109, S-115, S-117, S-164,
S-171, S-181, S-190
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:30 TÜRKİYE EKMUD GENEL KURULU    
17:30-18:30 EMEK GENEL KURULU    
     
5.GÜN (13 Mayıs 2018, Pazar)
  HASAN SALİH ZEKİ AKSU SALONU ÖZCAN NAZLICAN SALONU NURETTİN DEMİRAĞ SALONU
09:00-10:00 OTURUM-16: İmmünsupresif Tedavi Başlanacak Hastada Enfeksiyon Yönetimi


 

Oturum Başkanları:
  Dilek Kılıç, Serhat Birengel

• Latent TB
  Alper Şener
• Viral hepatitler
  Yeşim Alpay
• İmmunoprofilaksi
  Derya Öztürk Engin

 
10:00-10:30 KAHVE ARASI VE POSTER TARTIŞMASI (POSTER BAŞINDA)
10:30-11:30 OTURUM-17: Geriatrik Hastanın Yönetiminde Bilinmesi Gerekenler


 

Oturum Başkanları:
Mustafa Namıduru, Birsen Durmaz Çetin

• Neden özel konak?
  Ferit Kuşçu
• Antimikrobiyal tedavi yönetimi
  Uğur Kostakoğlu

 
11:30-12:30 OTURUM-18: Yedi Dakika / Yedi Bölge: Endemik Enfeksiyonlar
   

Oturum Başkanları:
  Mehmet Akın Taşyaran, Seher Topluoğlu

• Marmara
  İlknur Erdem
• Akdeniz
  Haluk Erdoğan
• Karadeniz
   İlknur Yavuz
• İç Anadolu
  Serdar Gül
• Doğu Anadolu
  Zulal Özkurt
• Güneydoğu Anadolu
   Selma Ateş
• Ege
  Tuna Demirdal

12:30-13:00 KAPANIŞ VE GENEL DEĞERLENDİRME