ANTALYA
   
 
 
• Kurs kayıtları için tıklayınız •
 

Değerli Meslektaşlarım,

7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi, 8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Susesi Kongre Merkezi Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Enfeksiyon hastalıklarının değişen epidemiyolojisi, uygunsuz antimikrobiyal kullanımı ve direncin öncelikli olarak ele alınacağı kongremizde güncel bilgiler ışığında tüm gelişmeleri hep birlikte tartışacağız. Uluslararası Seyahat Acentaları Birliği’nin verilerine göre yılda yaklaşık 1.2 milyar insanın ülkeler arası seyahat etmesi, diğer taraftan savaşlar ve zorunlu göçler enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisinde ciddi değişikliklere neden olmaktadır.

Sık karşılaşılan enfeksiyonların yanında yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonlar, antimikrobiyal direncin tüm dünyada giderek insanlığı tehdit edecek boyuta gelmesi, erişkin bağışıklamadaki sorunlar, hastane enfeksiyonlarının kontrolünde yaşanan güçlükler ve kaynak yetersizliği, sorunları daha karmaşık hale getirmekte ve enfeksiyonların yönetimini zorlaştırmaktadır.

Kongremiz boyunca tüm bu gelişmeleri bilimsel veriler ışığında gözden geçirerek, süreçlerin yönetimi ve sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini hep birlikte tartışarak çözüm bulmaya gayret edeceğiz.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında tüm dünyada üretilmiş bilgilerin ve gelişmelerin yanında özellikle ülkemizdeki bilimsel çalışmaların da ön plana çıkarılacağı bir kongre olmasını hedeflemekteyiz.

7. Türkiye EKMUD 2018 Kongresi, Bilimsel kurulunda en az beş yabancı bulundurarak, Akademik Teşvik Yönetmeliği gereği "Uluslararası Kongre" olma koşullarını sağlamaktadır.

Alanında deneyimli ve uzman meslektaşlarımızla bilimsel programını oluşturup tartışacağımız kongremize tüm meslektaşlarımızı bekliyor ve verimli bir kongre olmasını diliyoruz.

Kongrede görüşmek dileği ile...

Prof. Dr. Hürrem Bodur
Kongre Başkanı