Katılım Formu eksiksiz doldurulacaktır. CD kayıtlarındaki görüntülerin adlandırılmaları Katılım Formu ile aynı olacaktır. Kayıtlı CD ve Katılım Formu gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip, üzerine “YTMK Şehirlerarası Yollarımız 1. Fotoğraf Yarışması” notu düşülen bir zarf içerisinde Yarışma Sekreteryası'na elden teslim edilecek ya da posta / kargo yoluyla gönderilecektir. Postadaki / kargodaki olası hasarlardan YTMK sorumlu değildir.

CD'ler ve Katılım Formları katılımcılara iade edilmeyecektir. Açılamayan ya da okunamayan CD kaydının / kayıtlarının değerlendirmesi yapılamayacağı için katılımcı ve eseri / eserleri Yarışma dışı kalacaktır. Bu durumdan YTMK hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
Eserlerin değerlendirilmesi 5 kişiden oluşan Seçici Kurul (Jüri) tarafından yapılacak olup birinci, ikinci ve üçüncü eserler ile sergilemeye değer görülenler seçilecektir.

Yarışmada ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserler, “Yarışma Albümü”nde yer alacaktır
.Süha ARAY
Adnan ATAÇ
Figen AYDOĞDU
Sıtkı FIRAT
Tuğba KİPER
(Seçici Kurul en az 3 kişiyle toplanır.)
Birinci : 2.000,00 TL + Sertifika
İkinci : 1.500,00 TL + Sertifika
Üçüncü : 1.000,00 TL + Sertifika
Sergileme :    200,00 TL + Sertifika