Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için anılan kurumlara izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu eserlerin kullanım hakları, süresiz olarak YTMK, KGM ve eser sahibinin olacaktır.

YTMK ve KGM, bu eserleri kurum adına yapılan / yaptırılan basılı ve görsel yayınlarında, fuar, sempozyum, panel vb. etkinliklerinde, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle YTMK'nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.

Ayrıca, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan Yollar Türk Milli Komitesi'nce uygun görülenler arşivlerde yararlanmak üzere, yukarıda belirtilen kullanım hakkı doğrultusunda 200,00 TL bedelle satın alınabilecektir. Bu fotoğraflar da ancak sanatçısının ismi belirtilerek kullanılabilecektir.