Program

31 Mart 2015 Salı
09:00-09:15 Açılış
KGM-YTMK
09:15-10:00 NATM’nin Gelişimi
Prof. Dr. Wulf Schubert (01 Development and Background of NATM)
10:15-11:15 Semmering tüneli örneği üzerinde araştırma stratejileri
Dr. Alfred Fasching (02 Investigation strategies on the example of the Semmering Base Tunnel)
11:15-11:30 Kahve molası
11:30-12:15 Avusturya’daki tünel tasarımında, kodların, kılavuzların ve diğer düzenlemelerin etkisi
Bernhard Kohlböck (03 Influence of Codes, Guidelines And Other Regulations On The Tunnel Design In Austria)
12:30-13:30 Risk odaklı tünel tasarım süreci
Prof. Dr. Wulf Schubert (04 Risk Oriented Tunnel Design Process)
13:30-14:30 Öğle arası
14:30-15:30 Çeşitli kaya koşullarında tünellerin tasarımı
Bernhard Kohlböck (05 Design of Tunnels In Various Rock Conditions)
15:45-16:45 Koralm tüneli (KAT1 & KAT2 lotları) örneği üzerinde farklı kazı yöntemlerinin başarıyla uygulanması
Hanns Wagner (MSc) (06 The successful application of different excavation methods on the example of the Koralm tunnel lots KAT1 & KAT2)
17:00-17:30 Zayıf zeminlerde yer alan yüksek örtü kalınlığı altındaki tüneller için destek stratejileri
Prof. Dr. Wulf Schubert (07 Support Strategies For Tunnels In Weak Ground And High Overburden)
17:45-18:30 NATM tünel projeleri için proje ve güvenlik yönetimi ile şantiye organizasyonu
Hanns Wagner (MSc) (10a Geotechnical Safety Management for Tunnels 10 Project and Site Organization Of a NATM Tunnel Project On The Example Of The Koralm Tunnel)
   
1 Nisan 2015 Çarşamba
08:30-09:30 Yapım sırasında jeolojik araştırma ve dokümantasyon
Dr. Alfred Fasching (08 Geological Investigation and Documentation During Construction)
09:45-10:45 Tünel gözlemlemesinin gelişimi
Prof. Dr. Wulf Schubert (09 State Of The Art In Tunnel Monitoring)
10:45-11:00 Kahve molası
11:00-11:30 Viyana Metrosu Lot U1-10’da jet grout uygulaması
Bernhard Kohlböck (11 Supplementary Jet Grouting at Metro Vienna Lot U1-10)
11:45-12:15 Tünel sözleşmelerinde Avusturya uygulamaları
Prof. Dr. Wulf Schubert (12 Austrian Practice of Tunneling Contracts)
12:15-12:30 Sorular ve cevaplar