DAVET VE AMAÇ

          Türkiye'nin her karışının ulaşılabilir kılınması için başlatılan karayolu ulaşım hamlesi, bugün mega projelerin tamamlanması ve tamamlanma seviyesine gelmesi ile yeni bir aşamaya geçmiştir.

          Son yıllarda Türkiye'nin önünü açacak ve ülkemizi gelişmiş ülke konumuna getirecek tüm dünyanın ilgi ile takip ettiği, ileri teknoloji ve büyük kaynak gerektiren; Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesini birbirine bağlayacak GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ ASMA KÖPRÜ PROJESİ, Asya ile Avrupa'yı üçüncü kez birbirine bağlayacak olan KUZEY MARMARA OTOYOLU / Odayeri - Paşaköy Kesimi (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) Projesi, Türkiye'nin Boğaz Köprülerinden sonra en büyük açıklıklı üçüncü köprüsü olan ve gergin eğik askılı olarak projelendirilen NİSSİBİ KÖPRÜSÜ vb. mega projelerin farklı finans modelleri ile hayata geçirilmesi çalışmaları kesintisiz sürdürülmektedir.

          En öncelikli amaçlarından biri, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve desteklemek, teknik birikimi değerlendirmek ve yaymak olan Komitemiz; yukarıda yer alan mega projelerde edinilen teori ve uygulamalarla ilgili kazanımların, düzenlenecek seminerlerle konu ile yakından ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve özel sektörden katılımcılara aktarılmasına karar vermiştir.

          Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenecek olan, Türkiye'de yapımı devam eden mega projelerin, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi ve bakımı konularında detaylı bilgilerin aktarılacağı seminerler serisinin ilkinde; ihale yönteminin, finans modelinin, projelendirme ve yapım aşamalarının anlatılıp değerlendirileceği “Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi” ele alınacak olup, söz konusu seminer 25-26 Kasım 2015 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da gerçekleştirilecektir.

          Söz konusu seminerle; konuklara seminer konusu projenin her aşamasında görev almış ve halen görevi devam eden uzmanlarca, proje ile ilgili detaylı bilgi aktarılması ve oturumların sonlarında yer alacak soru-cevap bölümleriyle bilgi paylaşımının daha da zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca “Asma Köprü”nün şekillenmesinde önemli yeri olan özel yapı elemanlarının imalatı ile ilgili makine, ekipman, teçhizat ve malzemenin, imalatçı ve tedarikçileri tarafından teşhir edilip tanıtılacağı bir sergi düzenlenecektir.

          Yollar Türk Milli Komitesi olarak; üstün projelendirme ve ileri yapım teknolojisi ile inşa edilen, 1.550 m ana açıklığına sahip, Yap-İşlet-Devret finans modeli ile gerçekleştirilen ülkemizin mega projelerinden biri olan İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ ASMA KÖPRÜ PROJESİ'nin ihale süreci dahil projelendirme ve yapım aşamaları ile ilgili bilgi aktarımının yapılacağı SEMİNERİMİZE kurum, kuruluş, üniversite ve özel sektörden tüm tarafları davet ediyor, katılımlarınızı bekliyoruz.

SEMİNER DÜZENLEME KURULU