KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

Başkan
İsmail KARTAL (KGM - YTMK)

Üyeler

Emin ENER (KGM)
A. Gürkan GÜNGÖR (KGM - YTMK)
Murat GÖNENLİ (KGM)
Hamdi AYDIN (EMAY - YTMK)
K. Yavuz BATUM (OTOYOL A.Ş.)
Faik TOKGÖZOĞLU (YÜKSEL PROJE - EMAY - CHODAI)
Ş. Özcan EROL (E-KGM - YTMK)

YÜRÜTME KURULU


Başkan
Emin ENER (KGM)

Üyeler
A. Gürkan GÜNGÖR (KGM - YTMK)
Sebahattin ULUSOY (KGM)
Erdoğan DEDEOĞLU (KGM)
Faik TOKGÖZOĞLU (YÜKSEL PROJE - EMAY - CHODAI)
Bülent ESENDAL (OTOYOL A.Ş.)
Ruman DEMİREL (OTOYOL A.Ş.)
A. İrfan ÜNAL (YÜKSEL PROJE - EMAY - CHODAI)
Ş. Özcan EROL (E-KGM - YTMK)