1. KARAYOLU AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KONGRE VE SERGİSİ İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin ulaştırma sektörünü de etkilemesi ile özellikle son yıllarda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) yaygınlaşmaya başlamış ve günümüzde karayolu trafiğinde karşılaşılan farklı sorunların çözümünde önemli bir araç olma konumuna gelmiştir.

Ülkemizdeki karayolu trafiği açısından, trafik güvenliği alanında acil durum yönetimi, elektronik denetim ve sürücü uyarı sistemleri ilk akla gelen başarılı uygulamalardır. Ulaşımda sürdürülebilirlik, enerji ithal eden bir ülke olan Türkiye'de enerji verimliliğini zorunlu kılmaktadır. Bu da şehiriçi yollarda toplu taşımanın özendirilmesine, şehirlerarası yollarda intermodal ulaşım ve karayolu taşımacılığında enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik AUS uygulamalarına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Hatta gelecekte otonom araçlarla ulaşımın yapılabilir olması karayolu ulaştırmasına yepyeni bir boyut kazandıracaktır.

AUS yapısı gereği disiplinler arası çalışmayı öngören bir alan olduğundan başarı için uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ile ayrıca teknoloji ve bilim geliştiren kurumların bir arada çalışmasını gerekli kılmaktadır. Gerektiğinde İçişleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belediyeler, TÜBİTAK, üniversiteler, özel sektör ve otomotiv sektörü vb. kurum, kuruluş ve firmaların da bu oluşumun içinde yer alması çalışmalara güç katacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü de karayolu ağında AUS uygulamalarını yaygınlaştırmayı önüne hedef olarak koymuştur. “Karayolu ulaştırması alanında Türkiye'de ihtiyaç duyulacak her konuda ilgili paydaşları bir araya getirebilecek ve bilimsel gelişmeler ışığında çözüm aranmasını sağlayacak itici güç olmak” gibi bir vizyon ile faaliyetlerini büyük bir gayret ve ciddiyetle sürdüren Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK), kendi üzerine düşen katkıyı verebilmek için 26-28 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul Grand Cevahir Hotel & Convention Center'da, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayelerinde Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte 1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi’ni (K-AUS 2014) gerçekleştirmiştir.

1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri Kongre ve Sergisi'nin düzenlenmesi ile karayolu ağının önemli bir unsuru haline gelmekte olan bu sistemle ilgili sektörde çalışanları bir araya getirerek bilgi paylaşımını sağlamak, gelişmelerin bizzat konunun uzmanlarınca tanıtılması ve anlatılmasının yanı sıra teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni teknolojileri ve karşılaşılan sorunları tartışarak bilime ve uygulamaya ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Bölümü tarafından da teknik olarak destek verilen söz konusu Kongre'ye;

- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan davetli Erol YANAR “Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi” konulu konuşması ile

Yurt dışından davetliler,

- ERTICO'dan Dr. Hermann MEYER “Avrupa Karayolu Taşımacılığı İçin AUS Vizyonu”,
- Northwestern Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hani S. MAHMASSANI “Bağlı Sistemler, Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite: Kullanıcı Odaklı Zekanın Potansiyeli”,

- New York Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kaan ÖZBAY “Büyük Veri Çağında Kentlerde Vaka/Acil Durum Yönetimi”,

- Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ümit ÖZGÜNER “Akıllı Araçlar ve Trafiğe Katılımlarının Planlanması”

konulu konuşmaları ile katılmışlardır.

Ayrıca Kongre'de, “Karayolu Ulaştırmasında AUS”, “Akıllı Trafik Yönetimi”, “Trafik Modellemesi ve AUS”, “Karayollarında AUS Uygulamaları”, “AUS İçin Veri”, “Trafik Güvenliği” konularında altı Teknik Oturum ve “AUS Alanında Kamu, Üniversite, Özel Sektör İşbirliği”, “AUS Alanında Regülasyonlar” konularında iki Panel düzenlenmiştir.

AUS alanındaki son teknik ve bilimsel gelişmeleri ve uygulamaları içeren otuz adet bildiri oturumlarda bizzat yazarları tarafından sözlü olarak, ondokuz adet bildiri ise poster olarak sunulmuştur.

Panellerde ise AUS alanındaki geçmiş tecrübeler ve geleceğe yönelik beklentiler ve eğilimler çerçevesinde halen ülkemizde geliştirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda edinilen tecrübelerin paylaşılmasına, kurum ve kuruluşların çalışma alanına hitap eden konuların tartışılmasına imkan sağlanmıştır.

Kongre kapsamında açılan sergi ise, Akıllı Ulaşım Sistemleri sektörüne ekipman ve malzeme temin eden firmaların, ürünlerini sektöre tanıtmasına ve dolayısıyla aralarındaki iletişimi güçlendirmelerine vesile olmuştur.