Fotoğraf Galerisi
 

7. Dermatoloji Kış Okulu İzlenimleriDeğerli hocalarımız ve meslektaşlarımız,

Türk Dermatoloji Yeterlik ve Yürütme Kuruluna bağlı Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu (EPGK) tarafından düzenlenen 7. Dermatoloji Kış Okulu 10-14 Aralık tarihleri arasında Antalya Titanic Lara Otel’de gerçekleştirildi. Okula, ülkemizdeki çeşitli üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinden, çoğunluğu dördüncü yıl asistanı olan toplam 60 asistan katıldı.

İlk gün dermoskopi ve pediatrik dermatoloji oturumları gerçekleştirildi. Eğitimcilerin olgulara yönelik çoktan seçmeli sorularına “key pad”ler ile yanıtlar verdik. İnteraktif olarak hazırlanan bu dersler oldukça verimli ve eğlenceli geçti.

Sonraki dersler için katılımcılar 20’şer kişilik 3 gruba ayrıldı. Küçük gruplar eğiticiler ve asistanlar arasında yakınlaşmayı, derse daha aktif katılmayı, kolayca soru sorabilmeyi sağladı. Salonlarda U şeklinde masa düzeni kurulmuştu, herkesin önünde isim kartları vardı. Böylece daha kolaylıkla birbirimizle iletişim kurabildik ve paylaşımlarda bulunabildik. Dersler sabah saat sekizde başlıyordu ve saat yedide otel tarafından uyandırılıyorduk. Ders öncesi eksik olan arkadaşlarımız ise derse başlamadan önce tekrar telefonla aranıyordu; bu nedenle derslere katılım %100’dü. Dersler birer saat; ders araları ise yirmişer dakikaydı. Ders aralarında hem diğer asistan arkadaşlarımızla tanışma ve konuşma fırsatı, hem hocalarımıza soru sorma olanağı bulduk. Dersler kadar ders araları da bilgi paylaşımı için verimli ve eğiticiydi. Aralarda hocalara sorularımızı sormanın yanında fikir alışverişinde bulunabiliyorduk. Herkes çok ilgiliydi ve tanıştığımız ve konuştuğumuz herkes okulun çok verimli ve eğitici geçtiğini söyleyip, çok faydalandıklarını belirtiyorlardı. Bizler öğrenci olarak hiç bitmesini istemedik.

Ders bitiminde anlatılan konu ve konuşmacısı ile ilgili geri bildirim formlarını doldurduk. Bir sonraki kış okulu için konu ile ilgili önerilerimizi ve görüşlerimizi yazdık. Bu geri bildirimler dersten hemen sonra konuşmacılara e-mail yoluyla iletiliyordu. Hocalarımızın tamamı anlattıkları konularda ve bilgiyi aktarma konusunda çok deneyimliydi. Dersler sohbet ortamında, istediğimiz zaman soru sorabileceğimiz rahat bir ortamda geçiyordu. Ders konuları, öncelikli olarak kendilerinin takip ettikleri hastalar olmak üzere, genellikle olgu sunumlarının üzerinden anlatıldı. Bu da bizlere ayırıcı tanılara ve tedaviye yönelik yaklaşım konusunda hocalarımızın deneyimlerinden yararlanma olanağı sağladı.

Önceki kış okullarında olduğu gibi bu yılki okulda da alanında deneyimli öğretim üyeleri rehberliğinde atölye çalışmalarına yer verildi. Atölye konularının belirlenmesine önceki kış okullarında yapılan anketler yol gösterici olmuştu. Yedinci Dermatoloji Kış Okulu’nda uygulanmasına karar verilen ve okula katılan uzmanlık öğrencilerine önceden duyurulan beceriler; eksizyonel ve traşlama biyopsi, hiperhidroz tedavisinde botulinum toksini uygulaması, yüzeysel deri biyopsi tekniğiyle demodeks yoğunluğunun saptanması, deri “Prick” testi ve yama testi ve “Tzanck” testiydi. Atölyeler öğle saatlerinde gerçekleştirildi. Her gün eş zamanlı olarak 3 ayrı salonda 3 atölye yapıldı. Tüm katılımcılar kursa gelmeden önce internet sitesinden katılmak istediği atölyeleri seçmişti. Ancak, asistan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu atölye çalışmalarının tamamına katılmak istediklerini belirtti ve beceri uygulamalarının geliştirilmesi önerilerini dile getirdi. Bu bölümün cerrahi işlemler ve estetik dermatolojiyi de kapsayacak şekilde genişletilmesi, hatta sadece becerilere yönelik bir okulun da düzenlenmesinin bizim için çok faydalı olacağını düşünüyoruz.

Daha önceki yıllarda yapılan sosyal programlara katılımın az olması nedeniyle; bu yıl sosyal program yapılmadı. Sosyal program olmamasına rağmen gün içerisinde otelde ülkemizin dört bir tarafından gelen asistan arkadaşlarımızla tanışma, kaynaşma ve fikir paylaşımında bulunma şansı yakaladık.

Toplamda dört gece kaldığımız Titanic Lara Oteli her bakımdan beklentilerimizi karşıladı. Genelllikle kış okulunda şiddetli yağmur yağdığını duymuştuk. İlk günlerde hava güzeldi fakat üçüncü ve dördüncü günlerde yağmur başladı ve bir kış okulu geleneği bozulmamış oldu. Son gün, kapanış töreninde hepimizden geri bildirim ve bir sonraki kış okulu için önerilerimiz alındı. Ayrıca yeşil ve kırmızı kartlar ile kış okulu sonundaki memnuniyetimiz açısından hızlı bir geri bildirim istendiğinde tüm salon yemyeşil bir renk almıştı.

Sonuç olarak Kış okulunda hocalarımızın deneyimlerini, güncel tanı ve tedavileri öğrenme, uzmanlık öncesi mevcut bilgilerimizi pekiştirme ve aklımızdaki soruları sorma imkânı bulduk. Tüm ders konuları özenle seçilmişti ve organizasyon çok başarılıydı. Dermatoloji Yeterlik ve Yürütme Kurulu’na, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’na, Türk Dermatoloji Derneği’ne ve emeği geçen tüm hocalarımıza büyük özveriyle, değerli zaman ve enerjilerini harcadıkları için çok teşekkür ederiz. Tüm asistan arkadaşlarımıza, kış okuluna katılma fırsatlarını kesinlikle değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz.

Dr. Ezgi Özkur, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği Asistanı, İstanbul, Türkiye

Dr. Mehmet Ateş, Celal Bayar Ünivetsitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı Asistanı, Manisa, Türkiye

TDD Asistan Temsilcileri

 
© Türk Dermatoloji Yeterlilik Kurulu Dermatoloji Kış Okulu / Design by Valor