Davet ve Amaç

Türkiye'de farklı sektörler tarafından projelendirilen ve inşa edilen tünellerin büyük çoğunluğu Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) kullanılarak yapılmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü Şartnamelerinde kullanılan NATM projelendirme kriterleri, Avusturya Şartnameleri temel alınarak hazırlanmıştır.

NATM projelendirme ve yapım şartname kriterlerinde şimdiye kadar yapılan değişiklikler, bu değişikliklere göre geliştirilen uygulamalar ve edinilen tecrübeler konusunda ihtiyaç duyulan bilgi aktarımını sağlayabilmek için 31 Mart-1 Nisan 2015 tarihleri arasında Avusturyalı uzmanlar tarafından seminer verilecektir. Söz konusu seminere tünelcilik sektöründe yer alan proje, müşavir ve müteahhit firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman mühendislerin, üniversitelerden akademisyenlerin ve tünelcilik sektörüne malzeme, makine ve ekipman sağlayan tedarikçilerin katılımını beklemekteyiz.